You need to upgrade your Flash Player or to allow javascript to enable Website menu.
Get Flash Player
 
 
 


 1. Mô tả
  Chịu trách nhiệm phân tích, đánh giá tác động của những dự án sản xuất, dịch vụ, xây dựng … ảnh hưởng đến môi trường xung quanh, đề ra phương pháp giảm thiểu, lập chương trình giám sát môi trường trong suốt quá trình hoạt động của Doanh Nghiệp theo yêu cầu của luật pháp về Bảo Vệ Môi Trường.
 2. Đối tượng sử dụng dịch vụ:
   - Các doanh nghiệp sản xuất, thương mại, dịch vụ … trong cộng đồng dân cư, trong các khu công nghiệp, khu chế xuất.
    - Những dự án về môi trường của các tổ chức trong và ngoài nước tại Việt Nam.
 3. Các điều kiện để được cung cấp dịch vụ:
  - Có nhu cầu cung cấp dịch vụ
  - Thỏa thuận theo hợp đồng.
 


* Tư vấn, thiết kế thi công

* Dịch vụ vận hành

* Lập báo cáo ĐTM

* Dịch vụ lập báo cáo môi trường

 
 
.........................................................................................................................................................................................................................................................

CTY TNHH THIẾT KẾ KỸ THUẬT & THƯƠNG MẠI TÍN THÀNH
Địa chỉ: 59/20 Trần Bình Trọng, phường 5, quận Bình Thạnh, TP.HCM
Tel: 08.35151586 – Fax: 08.35151546    
Website: www. tinthanhenv.com - Email: info@tinthanhenv.com