Công ty TNHH TK –KT & TM TÍN THÀNH được thành lập  nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các doanh nghiệp trong công tác xử lý chất thải sản xuất, sinh hoạt và xử lý nước cấp.
 “Giá trị nơi cuối nguồn” là tư tưởng xuyên suốt trong quá trình thành lập, phát triển và khẳng định thương hiệu của TÍN THÀNH ENVIRONMENT, tiêu chí chất lượng luôn được đặt lên hàng đầu trong công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm cũng như các giải pháp công nghệ....


1.1  Tầm nhìn :
Tiến đến vị trí dẫn đầu về tính chuyên nghiệp, sáng tạo và phát triển trong ngành dịch vụ môi trường.

1.2  Sứ mạng của chúng tôi
:
Tạo ra "Giá trị khác biệt" dựa vào dịch vụ và sản phẩm với, với chất lượng hàng đầu và giá cả hợp lý đem lại nhiều lợi ích, hài lòng hơn cho khách hàng.

1.3 Giá trị cốt lõi
: Xuyên suốt trong quá trình xây dựng và  phát triển, nền tảng giá trị của chúng tôi là: "Chất lượng - Hiệu quả - Sáng tạo - Uy tín - Thân thiện - Chuyên nghiệp"
- Khách hàng luôn là mục tiêu và động lực
- Chất lượng, sáng tạo, năng suất cao là sức mạnh cạnh tranh
- Tôn trọng  & Hợp tác......


* Tư vấn, thiết kế thi công

* Dịch vụ vận hành

* Lập báo cáo ĐTM

* Dịch vụ lập báo cáo môi trường

..
 
.........................................................................................................................................................................................................................................................

CTY TNHH THIẾT KẾ KỸ THUẬT & THƯƠNG MẠI TÍN THÀNH
Địa chỉ: 59/20 Trần Bình Trọng, phường 5, quận Bình Thạnh, TP.HCM
Tel: 08.35151586 – Fax: 08.35151546    
Website: www. tinthanhenv.com - Email: info@tinthanhenv.com