You need to upgrade your Flash Player or to allow javascript to enable Website menu.
Get Flash Player
 
 


1.Keo tụ:
PAC (Poly aluminium chlorite)
Al2(SO4)3.18H2O (Aluminium sulphate) và Kali KAl(SO4)2 
 Phèn sắt 3 (Clorua FeCl3) và phèn sắt 2 (Sunphat FeSO4.7H2O)

2.Trợ keo tụ:
Polime Anion A110
Polime Cation vắt bùn C492

3.Nâng pH:
Xút ( Caustic soda 99% – NaOH)
 Vôi sữa (Ca(OH)2)
Vôi cục (CaO)
Hạt LS (lime stone)
+  Hạ pH:
Axit sunfuric 96% H2SO4

5.Khử trùng:
Javen NaOCl (Sodium hypochloride 10-12%)
Clorua vôi Ca(OCl)2 (Calcium hypochloride)
CloraminB (C6H5ClNNaO2S)
Thuốc tím KMnO4 (Potassium permanganate)* Tư vấn, thiết kế thi công

* Dịch vụ vận hành

* Lập báo cáo ĐTM

* Dịch vụ lập báo cáo môi trường

 
 
.........................................................................................................................................................................................................................................................

CTY TNHH THIẾT KẾ KỸ THUẬT & THƯƠNG MẠI TÍN THÀNH
Địa chỉ: 59/20 Trần Bình Trọng, phường 5, quận Bình Thạnh, TP.HCM
Tel: 08.35151586 – Fax: 08.35151546
Website: www. tinthanhenv.com - Email: info@tinthanhenv.com